Češi v Americe         

 

 

Dotazník Češi v Americe (USA)

Strana 1

Dobrý den. Jmenuji se Lucie Tesařová a studuji magisterský obor angličtina – základy společenských věd (učitelství pro střední školy) na Ostravské univerzitě v Ostravě. Na téma „Češi v Americe (USA)“ píši diplomovou práci.

Za pomocí tohoto dotazníku chci především zjistit, proč se někteří rozhodli žít v USA raději než v ČR a zda jsou tady v USA spokojení se svým způsobem života a zda se chtějí ještě vrátit. Doplňkové otázky slouží ke zjištění např. toho, kdo je více spokojený – jestli muži nebo ženy a jestli více lidé kolem třiceti než lidé kolem padesáti...atd.

Tento dotazník je zcela anonymní (tj. Nevyplňujete jméno ani adresu, nikdo nepřijde na to, kdo přesně jej vyplňoval, nikdo se nemusí obávat zodpovědět všechny otázky) a informace z dotazníků budou použity pouze k mé diplomové práci.

Více informací o Češích v USA (a také stejný online – opět zcela anonymní – dotazník) naleznete na http://cesivamerice.sweb.cz (www.sweb.cz/cesivamerice). Jinak mi také můžete napsat na cesivamerice@seznam.cz

--------------------------------------------------------------------------

 V dotazníku prosím označte odpověď, která je Vám nejbližší. U některých otázek můžete označit více odpovědí (u takových je to napsáno v zadání otázky, např. ot. 1), u ostatních označte jen jednu odpověď. Děkuji.

1) Který důvod byl pro Vás klíčový při rozhodování, zda pojedete do Spojených států? (lze označit více možností současně)


 

a) ekonomické důvody
b) politické důvody
c) profesionální důvody (vylepšení jazyka, nové zkušenosti)                                                          

d) jiný důvod (prosím uveďte)

e) nevím


 

Váš komentář k otázce:

 

 

2) Co je podle Vás lepší ve Spojených státech než v České republice? (lze označit více možností současně)

 


 

a) lepší pracovní uplatnění, vyšší platy než v ČR
b) větší svoboda projevu
c) lepší technická vyspělost
d) nevím                                                                                                                                             

e) jiná možnost (prosím uveďte)


 

 

Váš komentář k otázce:

 

Dotazník Češi v Americe (USA)

Strana 2

3) Jak dlouho jste se rozhodli zůstat ve Spojených státech a proč?


 

a) krátkodobě
b) několik let
c) dlouhodobě
d) trvale

e) nevím


 

 

·         Hlavní důvod (proč jste se rozhodli zůstat např. jen krátkodobě, nebo naopak trvale), prosím uveďte

 

 

 

4) Ještě dříve, než jste do Spojených států poprvé přijel/a, znal/a jste tam někoho?

a) ano, mám (měl/měla jsem) tam rodinu a (nebo) známé                                                                                b) ne, nemám (neměl/neměla jsem) tam nikoho z rodiny ani známého

Váš komentář k otázce:

 

 

 

5) Byli už jste někdy dříve ve Spojených státech? (tj. před současným, příp. posledním pobytem ve Spojených státech) /lze označit více možností současně/


 

a) ne

 

b) ano, pracovní pobyt a (nebo) dovolená


 

Váš komentář k otázce:

 

 

 

6) Vyhledáváte (vyhledával/vyhledávala jste) za svého pobytu ve Spojených státech obchody s českým zbožím (knihy, noviny, potraviny)?


 

a) nikdy
b) zřídka
c) někdy


d) často
e) velmi často


 

 

Váš komentář k otázce:

 

 

 

7) Jak často se vídáte ve Spojených státech s ostatními Čechy?


 

a) zřídka nebo vůbec
b) občas
c) často
d) velmi často


 

 

Váš komentář k otázce:

 

 

Dotazník Češi v Americe (USA)

Strana 3

 

8) Zajímá Vás (příp. zajímalo za Vašeho pobytu ve Spojených státech) dění (politika, kultura) v České republice?

 

a) ano, velmi zajímá, dění v České republice pravidelně sleduji (noviny, internet,…)                     

b) ani moc nezajímá, příležitostně se něco dozvím jen např. při telefonátech domů, do České republiky, nebo když hovořím se známými                                                                                      

c) ne, vůbec nezajímá, o novinkách z České republiky se dovídám jen velmi zřídka nebo vůbec

 

Váš komentář k otázce:

 

 

9) Když srovnáte způsoby života v České republice a ve Spojených státech, kde jste byli spokojenější?


 

 

a) v České republice                                   

b) ve Spojených státech amerických

c) asi tak stejně

d) nevím


 

 


 

Váš komentář k otázce:

 

 

10) Jaká byla Vaše znalost anglického jazyka, když jste poprvé přijeli do Spojených států?


 

 

a) žádná                                                      

b) základní

c) pokročilá                                              

d) velmi pokročilá


 

 

Váš komentář k otázce:

 

 

11) Kterým jazykem hovoříte (jste hovořil/hovořila) za svého pobytu ve Spojených státech nejčastěji, když jste (byl/byla) doma? (lze označit více odpovědí současně)


 

 

a) anglicky                          b) česky

c) slovensky                 

 

d) polsky

e) jiným jazykem (prosím uveďte):

 

 


 

 

Váš komentář k otázce:

 

 

12) Kterým jazykem hovoříte (jste hovořil/hovořila) za svého pobytu ve Spojených státech nejčastěji, když jste (byl/byla) v práci? (lze označit více odpovědí současně)

 


 

a) anglicky

b) česky

c) slovensky

d) polsky

e) jiným jazykem (prosím uveďte):


 

 


 

Váš komentář k otázce:

 

Dotazník Češi v Americe (USA)

Strana 4

 

13) Jste (byl/byla jste) spokojený/spokojená se svým zaměstnáním ve Spojených státech po finanční stránce?


 

 

a) ano, (byl/byla) jsem spokojen/á                 

b) spíše jsem (byl/byla) spokojen/á

c) spíše jsem (byl/byla) nespokojen/á            

 

d) ne, nejsem (nebyl/nebyla jsem) spokojen/á

e) nevím


 

 


 

Váš komentář k otázce:

 

 

14) Jste (byl/byla jste) spokojen/á se svým zaměstnáním ve Spojených státech z hlediska seberealizace? (tj. baví/bavila Vás Vaše práce?)


 

 

a) ano, (byl/byla) jsem spokojen/á                  

b) spíše jsem (byl/byla) spokojen/á

c) spíše jsem (byl/byla) nespokojen/á             

 

d) ne, nejsem (nebyl/byla jsem) spokojen/á

e) nevím


 

 

Váš komentář k otázce:

 

 

15) Preferujete do budoucna žít v České republice?

 


 

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) nevím

d) spíše ne

e) rozhodně ne


 

 

Váš komentář k otázce:

 

 

16) Ve Spojených státech jste po většinu času (byl/byla): (tato otázka slouží stejně jako ostatní pouze pro statistické účely a jelikož je tento dotazník zcela anonymní, nemusíte se bát odpovědět pravdivě)


 

 

a) legálně

 

b) nelegálně 


 

 

Váš komentář k otázce:

 

 

17) Jak dlouho už ve Spojených státech žijete (jste žil/žila)? Prosím uveďte.

 

Váš komentář k otázce:

 

 

 

18) Měl/měla jste v době prvního příchodu do Spojených států ukončené:


 

 

a) základní vzdělání                                         

b) středoškolské s výučním listem

 

c) středoškolské s maturitou                            d) vysokoškolské           


 

 

Váš komentář k otázce:

Dotazník Češi v Americe (USA)

Strana 5

19) Ze které části České republiky pocházíte?


 

a) Jihočeský kraj

b) Jihomoravský kraj

c) Karlovarský kraj

d) Kraj Vysočina

e) Královéhradecký kraj

f) Liberecký kraj

g) Moravskoslezský kraj

h) Olomoucký kraj  

i) Pardubický kraj

j) Plzeňský kraj

k) Středočeský kraj

l) Ústecký kraj

m) Zlínský kraj


 

 

20) Bylo Vám v době prvního příchodu do Spojených států


 

 

a) do 20 let

b) 21 – 30 let

c) 31 – 40 let

d) 41 – 50 let

e) 51 let a víc

 

21) Jste

 


 

a) muž

b) žena

 

 

 

 

 


 

 


 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. Pokud máte ještě nějaké další komentáře, návrhy či připomínky k tomuto dotazníku nebo k tématu Češi v Americe, můžete je vepsat právě zde. Další informace o diplomové práci a životě i historii Čechů v USA naleznete na http://cesivamerice.sweb.cz.

Poslední aktualizace dne: 12.02.2007

LT © 2004, 2005, 2006, 2007;  cesivamericeZAVINÁČseznamTEČKAcz