Češi v Americe         

 

 

3.5.3.2.2          Převažující důvody pro odchod do Spojených států amerických

Při zodpovězení otázky, které důvody byly pro respondenta klíčové při rozhodování, zda odjet do Spojených států, uvedlo 29,13% respondentů pouze ekonomické důvody, 20,47% uvedlo pouze důvody profesionální. Pro 16,54% respondentů hrály klíčovou roli oba výše zmíněné důvody současně. U 13,39% respondentů byl klíčový důvod jiný, než ekonomický, profesionální nebo politický.

Mozaika důvodů pro odchod do Spojených států nabývá konkrétnější podoby díky komentářům k dotazníku. Někteří z respondentů, kteří z České republiky odešli převážně z ekonomických důvodů, si „chtěli zajistit dostatek financí pro budoucí život zpátky doma[1]“. Mnozí také cestovali do Spojených států proto, že se chtěli seznámit s americkou kulturou, poznat nová místa i lidi, zdokonalit se v jazyce, studovat, vylepšit si kvalifikaci. Mezi „jinými důvody“ převažovaly důvody rodinné (11 respondentů). Politické motivy pro odchod do Spojených států uvedlo celkem 14 respondentů, z toho 4 respondenti označili politický motiv jako jediný klíčový[2].

Graf č. 6: Klíčové důvody pro odchod do Spojených států amerických[3]:

a – ekonomické důvody

b – politické důvody

c – profesionální důvody

d – jiný důvod


 

[1] Resp. č. 64, komentář k otázce č. 1. (Který důvod byl pro Vás klíčový při rozhodování, zda pojedete do Spojených států?), podobně i resp. č. 89: komentář k otázce č. 3 (Jak dlouho jste se rozhodli zůstat ve Spojených státech a proč?) respondentka k odpovědi, že by ráda v USA zůstala několik let, dodala, že si chce „vydělat si na bydlení a pak se vrátit domů.“. Taktéž resp. č. 15, komentář ke 3. ot.: „Vydělat peníze na "zázemí (bydleni, auto..) v Čechách a pak se vrátit.“

[2] 2 respondenti emigrovali kvůli komunistickému režimu (před rokem 1989, R 42, R 123), resp. č. 18, 13.6.2004, uvedl pouze v komentáři ke 3. otázce (Jak dlouho jste se rozhodli zůstat ve Spojených státech a proč? – resp. označil možnost „trvale“), že „Nebudu tam,kde nefunguje ochrana osob, nefunguji soudy a kde si Rusaci, Větnamci, Jugoši dělají, co se jim zachce.“ Poslední respondent (č. 122, 19.1.2005), který označil za klíčový motiv pouze motiv politický, svou odpověď dále nespecifikoval. Respondent č. 81, 1.10.2004, který označil pro své rozhodování za důležité mimo politických také ekonomické a profesionální motivy, do komentáře napsal, že pociťuje „Dost silné znechucení stavem, v jakém se nachází naše zem“. Více ke konkrétním důvodům viz příloha.     

[3] V grafu nejsou zahrnuty možnosti, které označily méně než tři procenta respondentů.

Poslední aktualizace dne: 12.02.2007

LT © 2004, 2005, 2006, 2007;  cesivamericeZAVINÁČseznamTEČKAcz