Češi v Americe         

Domů
Češi v USA
Inzerce
Akce
České USA
Office alias úřední šiml
Převody jednotek

 

 

Titulní strany

Obsah

 

 

 

1          Úvod

6

2          Psychologické hledisko emigrace

8

2.1       Vliv emigrace na vnitřní prožívání člověka

8

2.2       Faktory ovlivňující průběh adaptace na jinou kulturu

11

3          Česká emigrace do USA

16

3.1       Počátky české emigrace do USA – od 16. století až po rok 1848

16

3.1.1     Spojené státy americké – historické pozadí

16

3.1.2     České země – historické pozadí

17

3.1.3     Konkrétní příběhy

20

3.2       Česká emigrace do USA: 1848 – 1914

27

3.2.1     České země – historické pozadí

27

3.2.2     Spojené státy americké – historické pozadí

31

3.2.3     Konkrétní příběhy

39

3.3       Česká emigrace do USA: 1914 – 1947

42

3.3.1     České země – historické pozadí

42

3.3.2     Spojené státy americké – historické pozadí

45

3.3.3     Konkrétní příběhy

53

3.4       Česká emigrace do USA: 1948-1989

54

3.4.1     České země – historické pozadí

54

3.4.2     Spojené státy americké – historické pozadí

62

3.4.3     Konkrétní příběhy

66

3.5       Česká emigrace do USA: 1990 – 2005

67

3.5.1     České země – historické pozadí

67

3.5.2     Spojené státy americké – historické pozadí

72

3.5.3     Dotazníkové šetření

77

3.5.3.1       Dotazníkové šetření – metody a základní charakteristika respondentů

77

3.5.3.1.1           Dotazník – cíle, struktura, distribuce

77

3.5.3.1.2           Respondenti – obecná charakteristika

78

3.5.3.2       Dotazníkové šetření – výsledky a komentáře

79

3.5.3.2.1           Respondenti – konkrétní charakteristika

79

3.5.3.2.2           Převažující důvody pro odchod do Spojených států amerických

90

3.5.3.2.3           Návrat do České republiky

91

3.5.3.3       Zhodnocení dotazníku

94

4          Závěr

95

Summary

96

Seznam tabulek

97

Seznam grafů

98

Literatura

99

 

Přílohy:

 

Dotazník Češi v Americe (USA)

104

Některé konkrétní komentáře respondentů: důvody pro odjezd do USA

108

 

 

 

;

LT © 2004-2010;  cesivamericeZAVINÁČseznamTEČKAcz